cs de

Pronájem prostorů

 • výrobních prostor pro lehký
  i těžký průmysl
 • dílny
 • skladovacích prostor
 • kancelářských prostor
 • zpevněné plochy

Výrobní haly

 • plochy až 1.000m2
 • jeřáby s nosností ž 10t
 • dodávky elektrické energie až o výkonech ve stovkách kWh v nn
 • plynofikováno / případná možnost dodatečné plynofikace
 • pitná voda

Skladovací prostory

 • plochy až 1.000m2
 • jeřáby s nosností ž 10t

Dílny

 • plochy až stovky m2
 • dodávky elektrické energie až o výkonech v desítkách kWh v nn
 • plynofikováno / případná možnost dodatečné plynofikace
 • pitná voda

Kanceláře

 • Prostory ve správní budově areálu IPPE
 • Připojení k internetu
 • Budova je vytápěná