cs de

PROSTORY K PRONÁJMU

PROSTORY K PRONÁJMU

• výrobní haly

 • plochy až 1.000m2
 • jeřáby s nosností až 10t
 • dodávky elektrické energie až o výkonech ve stovkách kWh v nn
 • plynofikováno / případná možnost dodatečné plynofikace
 • pitná voda

• dílny

 • plochy až stovky m2
 • dodávky elektrické energie až o výkonech v desítkách kWh v nn
 • plynofikováno / případná možnost dodatečné plynofikace
 • pitná voda

• kancelářské prostory

 • Prostory ve správní budově areálu IPPE
 • Připojení k internetu
 • Budova je vytápěná

• skladovací prostory

 • plochy až 1.000m2
 • jeřáby s nosností až 10t

ENERGETICKÉ DODÁVKY

• elektrická energie

 • Přívod do areálu VVN 110kV s max. výkonem až 15MW
 • Záložní přívod do areálu VN 22kV s max. výkonem 2x6,3MW
 • Vlastní trafostanice VVN/VN/nn
 • Dodávky el. energií v nn (230/400V) o výkonech až ve stovkách kW

• plyn

 • Přívod do areálu vysokotlakým potrubím
 • Vlastní regulační stanice
 • Rozvod po areálu středotlakým potrubím

• pitná voda

 • Vlastní studna pitné vody
 • Dodávky do areálu až 6,4l/s
 • Záložní napojení z vodovodního řadu

• odpadní voda

 • Vlastní čistička odpadních vod
 • V celém areálu kanalizace

• teplo
Původní centrální zdroj tepla z uhelné kotelny byl nahrazen výstavbou několika lokálních kotelen na zemní plyn.

• čerpací stanice
Nabídka základních PHM v areálu: benzin BA 95, nafta.