cs de

Projekty

Výstavba fotovoltaické elektrárny pro vlastní potřebu společnosti I.P.P.E. s.r.o.

Rok 2000–2022

registrační číslo:CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021846

Cílem projektu byla instalace nového fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie z obnovitelného zdroje pro vlastní spotřebu podniku.

Investice: 14,3 mil. Kč