cs de

Změna sjednané kapacity

Sjednaná kapacita – denní maximum se sjednává pouze v případě středního odběru nebo velkoodběru. Sjednaná kapacita je smluvní hodnota maximálního denního odběru v m3, kterou smí zákazník odebrat.

 

Jak zažádat o změnu sjednaná kapacity?

Změnu výše sjednané kapacity si uplatněte u svého dodavatele plynu, který případně připraví návrh dodatku ke Smlouvě o sdružených dodávkách plynu.

Pokud máte o tuto službu zájem

Pokud potřebujete zažádat o změnu nebo v této věci poradit, neváhejte se na nás obrátit zde .

 

Měli byste vědět

Cenu za roční sjednanou kapacitu stanovuje platné Cenové rozhodnutí ERÚ na celý kalendářní rok s pevnou měsíční cenou.

Roční rezervovanou kapacitu lze v odběrném nebo předávacím místě snížit až po uplynutí doby 12 měsíců od poslední změny výše roční rezervované kapacity.

Cenu za měsíční rezervovanou kapacitu stanovuje platné Cenové rozhodnutí ERÚ na kalendářní měsíc s pevnou měsíční cenou.