cs de

Změna rezervované kapacity nebo charakteru odběru

Změnou rezervované kapacity nebo charakteru odběru se rozumí změna počtu případně druhu a příkonu připojených spotřebičů.

 

Jak změnit rezervovanou kapacitu?

Pro změnu kapacity nebo charakteru odběru prosíme vyplňte Žádost o připojení plynového zařízení k distribuční soustavě podle Vašich požadavků.

V případě, že Vaše odběrné místo má spotřebu plynu do hodnoty 630 MWh/rok označte v žádosti kategorii Maloodběr. Při spotřebě plynu vyšší než 4200 MWh/rok označte kategorii Velkoodběr. V ostatních případech se jedná o odběrné místo v kategorii Střední odběr.

         

Vyplněné formuláře nám odevzdejte nebo pošlete na adresu.

Pokud potřebujete poradit s vyplněním neváhejte se na nás obrátit.

Vaši žádost posoudíme a vyjádříme se k ní s ohledem na přenosové schopnosti distribuční soustavy. Nejpozději do 30 dní Vám zašleme návrh Smlouvy o připojení.

Až obdržíte Smlouvu o připojení, obraťte se na revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost Vašeho odběrného místa pro připojení. Revizní technik Vám vystaví podklady pro uzavření smlouvy o dodávce plynu.

Pro zajištění dodávky plynu do odběrného místa je nutné uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávek plynu, jejíž návrh Vám předloží dodavatel plynu včetně přílohy Rozpis záloh na příslušný kalendářní rok.

Navštivte nás a my s vámi rádi smlouvu uzavřeme.

 

Měli byste vědět

Dle vyhlášky o podmínkách připojení k zařízení distribuční soustavyč. 62/2011 Sb  je návrh smlouvy o připojení je závazný po dobu 12 kalendářních měsíců ode dne doručení žadateli.