cs de

Vodovodní a kanalizační síť

Společnost I.P.P.E. s.r.o. provozuje na vymezeném území privátní vodovodní a kanalizační síť. Vodovodní síť zajišťuje v rámci tohoto území dodávku pitné vody z vlastního vodního zdroje provozovatele. Vodní zdroj je kopaná studna s klasifikací zdroj pitné vody bez potřeby úpravy vody. Před vstupem pitné vody do vodovodní sítě je pouze voda hygienicky zabezpečena. Vodní zdroj je dálkově monitorován a zabezpečen. Z hlediska hygienické ochrany má zdroj dvě pásma PHO.

Splaškové a dešťové vody jsou pomocí jednotné kanalizační sítě odváděny do čistírny odpadních vod, kterou vlastní a provozuje společnost I.P.P.E. s.r.o. Čistírna odpadních vod disponuje mechanickými filtry pro hrubé a jemné čištění a dále biologickými filtry s dosazovacími nádržemi pro zajištění biologického čištění vod. Vyčištěná odpadní voda je odváděna do recipientu řeky Klabavy.