cs de

Vodné a stočné

Vodné

Vodné je úplata za vodu dodávanou z vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody.

Stočné

Stočné je úplata za vodu odváděnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění.

Aktuální ceník vodného a stočného najdete zde.