cs de

Technické informace o soustavě

Provozujeme lokální distribuční soustavu na úrovni napěťových hladin vvn/vn/nn. S možností připojení k hladině vysokého napětí 22kV a 6kV nebo k hladině nízkého napětí 0,4kV.

Lokální distribuční soustava je připojená dvěma přívody 110kV s možností zajištění příkonu až 15MW a má k dispozici i nezávislé záložní připojení z hladiny 22 kV s rezervovaným příkonem 6,3 MW.

Souhrnný přehled zařízení DS

Sítě

 

Kabelové vedení VN - rozv. délka TÚ celkem

km

 3,2

Kabelové vedení NN - rozv. délka TÚ celkem

km

 2,4

 

 

 

Stanice

 

 

Stanice VVN/VN

ks

 1

Stanice VN/VN

ks

1

Distribuční stanice VN/NN

ks

Transformátory VVN/VN (VTR)

ks

 1

Transformátory VN/VN (VTR)

ks

Transformátory VN/NN (DTR)

ks