cs de

Smluvní vztahy

Smluvní zajištění dodávky vody nebo odvádění splaškových vod

Dodávka vody a odvod splaškových vod jsou řešeny v rámci balíčku služeb při pronájmu nemovitostí I.P.P.E. s.r.o., kdy je písemně uzavírána Smlouva o nájmu, nebo v rámci poskytovaných služeb v případě cizích nemovitostí, kdy je s I.P.P.E. s.r.o. písemně uzavírána Smlouva o poskytování služeb.