cs de

Servisní práce na síti

V případě Vaší provozní potřeby v odběrném místě, zajišťujeme manipulační práce v části distribuční soustavy společnosti IPPE.s.r.o.

Práce zahrnují zejména vypínání a zapínání energetického zařízení, manipulace a zajišťování energetického zařízení, odborný dozor v sítích na hladině nízkého a vysokého napětí. V případě Vašeho zájmu lze práce objednat zde.

Uvedené služby provádíme pouze na území distribuční sítě IPPE s.r.o.

Část prací je hrazena zákazníkem. Vybrané služby jsou zpoplatněny dle ceníku.