cs de

Reklamace a stížnosti

Zajišťujeme spolehlivou a trvale bezpečnou dodávku energie. Při distribuci elektřiny dodržujeme stanovené parametry kvality dodávek a služeb. Standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb stanovuje Vyhláška č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.

Reklamace kvality elektřiny

Máte-li za to, že na Vašem odběrném místě není dodržen standard kvality napětí, zašlete reklamaci na e-mail info@ippe-sro.cz. V případě potřeby konzultace nás kontaktujte zde.

Reklamace vyúčtování distribuce elektřiny

Pokud naleznete problém s vyúčtováním dodávky elektřiny na obdržené faktuře, kontaktujte nás zde.

Měli byste vědět

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii , ve znění pozdějších předpisů v § 11a zakotvuje možnost požadovat přezkoušení stanoveného měřidla. Uživatel stanoveného měřidla je povinen na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením, požádat o přezkoušení stanoveného měřidla. Náklady na přezkoušení stanoveného měřidla hradí žadatel o přezkoušení v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení vyhovujícím nebo uživatel stanoveného měřidla v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení nevyhovujícím.