cs de

Reklamace a stížnosti - plyn

Zajišťujeme spolehlivou a trvale bezpečnou dodávku plynu. Při distribuci plynu dodržujeme stanovené parametry kvality dodávek a služeb. Standardy kvality dodávek plynu a souvisejících služeb stanovuje Vyhláška č. 545/2006 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství .

Reklamace kvality elektřiny

Máte-li za to, že na Vašem odběrném místě není dodržen standard kvality dodávek plynu, zašlete reklamaci na e-mail info@ippe-sro.cz. V případě potřeby konzultace nás kontaktujte zde.

Reklamace vyúčtování plynu

Pokud naleznete problém s vyúčtováním dodávky plynu na obdržené faktuře, kontaktujte nás zde.

Měli byste vědět

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii , ve znění pozdějších předpisů v § 11a zakotvuje možnost požadovat přezkoušení stanoveného měřidla. Uživatel stanoveného měřidla je povinen na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením, požádat o přezkoušení stanoveného měřidla. Náklady na přezkoušení stanoveného měřidla hradí žadatel o přezkoušení v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení vyhovujícím nebo uživatel stanoveného měřidla v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení nevyhovujícím.