cs de

Připojení nového odběrného místa

Zařízení k distribuční soustavě připojujeme na základě Smlouvy o připojení. Postup pro její uzavření se může lišit v závislosti na hladině napětí, ke které se chcete připojit, nebo zda se v místě požadavku odběrného místa nachází naše zařízení distribuční soustavy s dostatečnou přenosovou kapacitou.

S celým procesem připojení odběrného místa se můžete seznámit zde

Jak připojit nové odběrné místo k distribuční soustavě?

Pro připojení nového odběrného místa z hladiny nízkého napětí prosíme vyplňte Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě podle Vašich požadavků.Pro připojení nového odběrného místa z hladiny vysokého napětí prosíme vyplňte Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě podle Vašich požadavků.

V případě, že potřebujete připojit vybraná elektrická zařízení, které by svým provozem mohla ovlivnit kvalitu dodávané elektřiny, prosíme o vyplnění Dotazníku pro posuzování zpětných vlivů elektrických zařízení na síť

V případě nové výstavby odběrného místa Vás požádáme společně se Žádostí o připojení o situační plánek umístění objektu v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1000, obsahující názorné a jednoznačné umístění pozemku.

Vyplněné formuláře nám odevzdejte nebo pošlete na adresu.

Pokud potřebujete poradit s vyplněním neváhejte se na nás obrátit.

Vaši žádost posoudíme a vyjádříme se k ní s ohledem na existenci distribuční soustavy a její přenosové schopnosti:

 • V dané lokalitě již existuje stávající zařízení distribuční soustavy a není třeba nic budovat
  • Nejpozději do 30 dní vám zašleme návrh Smlouvy o připojení. Ve Smlouvě o připojení jsou uvedeny technické podmínky připojení a Váš měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Zaslaný návrh Smlouvy o připojení k distribuční síti je platný 30 dnů od doručení.
 •  V dané lokalitě je třeba nové zařízení distribuční soustavy vybudovat
 • Nejpozději do 30 dnů vám zašleme návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. Ve smlouvě o budoucí smlouvě o připojení jsou uvedeny technické podmínky připojení, které realizuje provozovatel distribuční soustavy a technické podmínky připojení, které realizuje Žadatel. Ve Smlouvě o smlouvě budoucí o připojení je dále uveden měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, návrh termínu připojení a další vzájemné koordinace. Platnost tohoto návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení je 30 dnů od doručení.
 • Poté, co svým podpisem potvrdíte souhlas s podmínkami uvedenými v tomto návrhu, zašlete nám je zpět a uhradíte zálohu (50 % podílu na oprávněných nákladech), zahájíme práce na příslušných úpravách sítě.
 • Po realizaci výstavby zařízení distribuční soustavy obdržíte v dohodnutém termínu Smlouvu o připojení s předepsaným zbývajícím podílem za připojení a zajištění příkonu a dalšími nutnými podklady pro připojení.

Až obdržíte Smlouvu o připojení, obraťte se na revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost Vašeho odběrného místa pro připojení. Revizní technik Vám pro nás vystaví podklady pro uzavření smlouvy.

Navštivte nás a my s vámi uzavřeme následné smlouvy.

Pro dokončení připojení odběrného místa je nutné vyplnit Žádost o poskytnutí sdružených služeb dodávek elektřiny pro příslušnou napěťovou hladinu dle Vašeho požadavku.

Vyplněný formulář nám odevzdejte nebo pošlete na adresu.

Dle přijaté žádosti s Vámi uzavřeme Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a Dohodu o zálohových platbách. Následně bude instalován elektroměr a bude zajištěna dodávka elektřiny.

Měli byste vědět

Měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu stanovuje Vyhl. č. 16/2016 Sb.

Regulační stupně v elektroenergetice upravuje Vyhl. č.80/2010Sb.

Zákazníci jsou zařazeni do RS:

 • v RS č. 1 jsou zařazeni všichni zákazníci, u nichž je prováděno ovládání vybraných spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání, popřípadě prostřednictvím jiného technického systému pro řízení velikosti spotřeby
 • v RS č. 2 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonu do 100 kW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem nižší než 200 A,
 • v RS č. 3 a 5 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení přenosové soustavy nebo ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu 1 MW a vyšší
 • v RS č. 4 a 6 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu od 100 kW včetně do 1 MW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší,
  • v regulačním stupni č. 7 jsou zařazeni všichni zákazníci.