cs de

Připojení nového odběrného místa - plyn

Zařízení k distribuční soustavě připojujeme na základě Smlouvy o připojení. Postup pro její uzavření se může lišit v závislosti na velikosti spotřeby (Maloodběratel, Střední odběratel, Velkoodběratel), nebo zda se v místě požadavku odběrného místa nachází naše zařízení distribuční soustavy s dostatečnou přenosovou kapacitou.

           

Jak připojit nové odběrné místo k distribuční soustavě?

Pro připojení nového odběrného místa k distribuční soustavě prosíme vyplňte Žádost o připojení plynového zařízení k distribuční soustavě podle Vašich požadavků.

V případě, že Vaše odběrné místo má spotřebu plynu do hodnoty 630 MWh/rok označte v žádosti kategorii Maloodběr. Při spotřebě plynu vyšší než 4200 MWh/rok označte kategorii Velkoodběr. V ostatních případech se jedná o odběrné místo v kategorii Střední odběr.

V případě nové výstavby odběrného místa Vás požádáme společně se Žádostí o připojení o situační plánek umístění objektu v měřítku 1:500 nebo 1:1000, obsahující názorné a jednoznačné umístění pozemku.

Vyplněné formuláře nám odevzdejte nebo pošlete na adresu.

Pokud potřebujete poradit s vyplněním neváhejte se na nás obrátit.

 

Vaši žádost posoudíme a vyjádříme se k ní s ohledem na existenci distribuční soustavy a její přenosové schopnosti:

  1. V dané lokalitě již existuje stávající zařízení distribuční soustavy a není třeba nic budovat
  • V případě připojení Maloodběru Vám nejpozději do 30 dní Vám zašleme návrh Smlouvy o připojení. V ostatních případech Vám návrh Smlouvy o připojení předložíme nejpozději do 60 dnů. Ve Smlouvě o připojení jsou uvedeny technické podmínky připojení a místo připojení.

 

  1. V dané lokalitě je třeba nové zařízení distribuční soustavy vybudovat
  • Nejpozději do 30 dnů vám zašleme návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. Ve smlouvě o budoucí smlouvě o připojení jsou uvedeny technické podmínky připojení, které realizuje provozovatel distribuční soustavy a technické podmínky připojení, které realizuje Žadatel. Ve Smlouvě o smlouvě budoucí o připojení je dále uveden měrný podíl na nákladech spojených s připojením, návrh termínu připojení a další vzájemné koordinace.
  • Poté, co svým podpisem potvrdíte souhlas s podmínkami uvedenými v tomto návrhu, zašlete nám je zpět, zahájíme práce na příslušných úpravách soustavy.
  • Po realizaci výstavby zařízení distribuční soustavy obdržíte v dohodnutém termínu Smlouvu o připojení a dalšími nutnými podklady pro připojení.

Až obdržíte Smlouvu o připojení, obraťte se na revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost Vašeho odběrného místa pro připojení. Revizní technik Vám vystaví podklady pro uzavření smlouvy o dodávce plynu.

Pro zajištění dodávky plynu do odběrného místa je nutné uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávek plynu, jejíž návrh Vám předloží dodavatel plynu včetně přílohy Rozpis záloh na příslušný kalendářní rok.

Navštivte nás a my s vámi rádi smlouvu uzavřeme.

Následně bude instalován plynoměr a bude zajištěna dodávka plynu.

Měli byste vědět

Podmínky připojení k plynárenské soustavě určuje vyhláška č. 62/2011 Sb . Smlouvu o připojení uzavírá se Zákazníkem provozovatel distribuční soustavy plynu. Smlouva o dodávce plynu / Smlouva o sdružených dodávkách plynu je uzavírána vždy se zvoleným dodavatelem plynu.