cs de

Počet přijatých a zamítnutých žádostí

Údaje o počtu přijatých a odmítnutých žádostí o připojení k distribuční soustavě I.P.P.E. s.r.o.

Rok Měsíc Přijaté žádosti Zamítnuté žádosti
2024 Leden 2 0
Únor 1 0
Březen 0 0
Duben 2 0
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec