cs de

Opětovné připojení odběrného místa

V případě neoprávněného odběru elektřiny může dodavatel elektřiny řešit přerušení distribuce (dodávek) elektřiny do daného odběrného místa, a to nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným dnem přerušení. Po odstranění příčin neoprávněného odběru pak může dodavatel elektřiny opět požádat o obnovení distribuce (dodávky). Tato možnost vyplývá z Vyhl. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona č. 458/2000 Sb, v platném znění. Pokud ani po marném uplynutí lhůty k úhradě dluhu dle písemných upomínek dodavatele není dluh uhrazen, bude přerušena dodávka elektřiny do odběrných míst dlužícího zákazníka.

Odpojení pro neplacení bude probíhat dle tohoto postupu:

 • Ověření stavu odběrného místa před vypnutím
 • Vypnutí hlavního jističe před elektroměrem
 • Zajištění příslušného elektrického vývodu distribuční sítě proti nechtěnému zapnutí
 • Odečet elektroměru odpojeného odběrného místa
 • Zpracování podkladu pro fakturaci
 • Vystavení zúčtovací faktury
 • Odeslání zúčtovací faktury doporučenou poštou

Po úhradě dlužné částky následuje proces opětovného připojení odběrného místa a obnovení obchodního vztahu:

 • Ověření doručených dlužných částek
 • Příprava nové Smlouvy o dodávkách elektřiny
 • Podpis nové smlouvy
 • Provedení zápisu o opětovném zapnutí přívodu elektřiny do odběrného místa včetně písemného souhlasu zákazníka s úhradou podílu na oprávněných nákladech za připojení
 • Úhrada podílu na oprávněných nákladech za připojení odpojeného odběrného místa v pokladně I.P.P.E. s.r.o., případně předložení dokladu o zaplacení poplatku na účet
 • Ověření stavu odběrného místa před zapnutím
 • Zapnutí příslušného vývodu distribuční sítě
 • Zapnutí hlavního jističe před elektroměrem

Měli byste vědět

Podíl na oprávněných nákladech s připojením je stanoven § 14 Vyhl.16/2016  viz ceník 

Připojuje-li provozovatel distribuční soustavy odběrné elektrické zařízení zákazníka, kterému byla omezena nebo přerušena dodávka elektřiny z důvodu neoprávněného odběru nebo distribuce elektřiny, hradí zákazník podíl na oprávněných nákladech ve výši 1 500 Kč při připojení na napěťové hladině nízkého napětí nebo 3 500 Kč při připojení na napěťové hladině vysokého napětí nebo vyšších.