cs de

Opětovné připojení odběrného místa - plyn

V případě neoprávněného odběru plynu může dodavatel plynu řešit přerušení distribuce (dodávek) plynu do daného odběrného místa, a to nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným dnem přerušení v případě kategorie střední odběr nebo velkoodběr. Pro kategorie maloodběr řeší neoprávněnou dodávku plynu dodavatel 10 pracovních dní. Po odstranění příčin neoprávněného odběru pak může dodavatel plynu/ zákazník opět požádat o obnovení distribuce (dodávky). Tato možnost vyplývá z Vyhl. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem  a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona č. 458/2000 Sb, v platném znění. Pokud ani po marném uplynutí lhůty k úhradě dluhu dle písemných upomínek dodavatele není dluh uhrazen, bude přerušena dodávka plynu do odběrných míst dlužícího zákazníka.

Odpojení pro neplacení bude probíhat dle tohoto postupu:

 1. Ověření stavu odběrného místa před vypnutím
 2. Vypnutí odběrného místa
 3. Odečet plynoměru odpojeného odběrného místa
 4. Zpracování podkladu pro fakturaci
 5. Vystavení zúčtovací faktury
 6. Odeslání zúčtovací faktury doporučenou poštou

Po úhradě dlužné částky následuje proces opětovného připojení odběrného místa a obnovení obchodního vztahu:

 1. Ověření doručených dlužných částek
 2. Příprava nové Smlouvy o dodávkách plynu
 3. Podpis nové smlouvy
 4. Provedení zápisu o opětovném obnovení dodávky plynu do odběrného místa včetně písemného souhlasu zákazníka s úhradou nákladů škody při neoprávněném odběru
 5. Úhrada nákladů škody při neoprávněném odběru v pokladně I.P.P.E. s.r.o., případně předložení dokladu o zaplacení poplatku na účet
 6. Ověření stavu odběrného místa před obnovením dodávky plynu
 7. Obnovení dodávky plynu

 

Měli byste vědět

Způsob stanovení výše náhrady škody při neoprávněném odběru plynu je stanoven § 9 Vyhl.108/2011.