cs de

Nové připojení

Jak připojit nemovitost k vodovodní nebo kanalizační síti?

Pro připojení nové nemovitosti nebo nemovitosti nepřipojené k vodovodní nebo kanalizační síti nás kontaktujte zde.

V rámci naší konzultace, kde projednáme po technické stránce Váš záměr připojení se k našim sítím a dále budou dohodnuty také ostatní oblasti spojené s pronájmem nemovitosti nebo s poskytováním dalších služeb, v rámci kterých je dodávka vody nebo odvod splaškových vod zajišťován.

I.P.P.E. s.r.o. stanoví základní technické podmínky připojení k vodovodní nebo kanalizační síti, tj. určí místo napojení na vodovod nebo kanalizaci, umístění vodoměru na vodovodní přípojce či umístění revizní šachty na kanalizační přípojce a případně další informace.

I.P.P.E. následně Žadateli představí technické řešení připojení a sdělí časové možnosti realizace připojení k privátní vodovodní nebo kanalizační síti. Pokud dojde k dohodě o uzavření nájemní smlouvy, respektive smlouvy o poskytování služeb, I.P.P.E. s.r.o. zajistí realizaci vodovodního nebo kanalizačního připojení.