cs de

Kvalita vody

Pitná voda ve vodovodní síti podléhá přísným a četným kontrolám na základě vyhlášky č.252/2004 Sb. Pitná voda z vodovodu svým složením zcela splňuje požadavky na pitný režim. I v horkém počasí je ideálně uskladněna v temnu a chladu v podzemním potrubí.

Protokoly z pravidelných kontrolních měřeních jsou k dispozici u provozovatele sítě.

V případě odvádění splaškových vod mají vybraní Zákazníci (vybraní producenti) povinnost v souladu s kanalizačním řádem hlídat povolené limity a provádět 4x do roka kontrolní odběry vzorků.