cs de

Vyhlášky

Číslo předpisu Označení předpisu URL
16/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění účinném k 1. 2. 2016 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-16
193/2023 Sb. Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-193
359/2020 Sb. Vyhláška o měření elektřiny https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-359
207/2021 Sb. Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-207
540/2005 Sb.  Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění účinném k 27. 2. 2010 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-540
408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění účinném k 1. 6. 2017 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-408
401/2010 Sb. Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu https://www.eru.cz/-/vyhlaska-c-401-2010-sb-
262/2015 Sb. Vyhláška o regulačním výkaznictví https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-262
404/2016 Sb. Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-404
405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-405
428/2001 Sb. Prováděcí vyhláška k zákonu o vodovodech a kańalizacích https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-428
252/2004 Sb. Hygienické požadavky na dodávanou pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-252
488/2021 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-488
349/2015 Sb. Pravidla trhu s plynem https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-349
344/2012 Sb. Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-344-2012-sb-o-stavu-nouze-v-plynarenstvi-a-o-zpusobu-zajisteni-bezpecnostniho-standardu-dodavky-plynu
236/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-236
396/2011 Sb. Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-396
195/2015 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-195
196/2015 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-196
216/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-216
70/2016 Sb. Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-70