cs de

Energetické dodávky

 • elektrické energie
 • plynu
 • pitné vody
 • odpadní vody
 • tepla
 • čerpací stanice PHM

Elektrická energie

 • Přívod do areálu VVN 110kV s max. výkonem až 15MW
 • Záložní přívod do areálu VN 22kV s max. výkonem 2x6,3MW
 • Vlastní trafostanice VVN/VN/nn
 • Dodávky el. energií v nn (230/400V) o výkonech až ve stovkách kW

Plyn

 • Přívod do areálu vysokotlakým potrubím
 • Vlastní regulační stanice
 • Rozvod po areálu středotlakým potrubím

Pitná voda

 • Vlastní studna pitné vody
 • Dodávky do areálu až 6,4l/s
 • Záložní napojení z vodovodního řadu

Odpadní voda

 • Vlastní čistička odpadních vod
 • V celém areálu kanalizace

Čerpací stanice PHM

 • Možnost tankování přímo v areálu